Elena Blasco at Galerie Fúcares (Pulse)

Blasco_Elena_Pequeno_Univ_d.jpg
Elena Blasco Pequeño Universo 2007 mixed media on acetate sheets 39.5" x 58.25" [detail of installation]

Blasco_Elena_Pequeno_Univ.jpg
[full installation view]


Madrid's Galerie Fúcares showed this gorgeous collage by Elena Blasco at Pulse.